Handelsbetingelser

Gyldighed

Nærværende handelsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Line Dobronyi Johansen.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, mentorforløb og online forløb udgår fra CarryOn Career v/Line Dobronyi Johansen, Solkrogen 11, 7600 Struer. CVR nr. 40856943 Mail: carryon@carryoncareer.dk


Fortrolighed

Line Dobronyi Johansen behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Line Dobronyi Johansen i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentorordning fortroligt. Line Dobronyi Johansen videregiver ikke sådanne informationer, herunder kundens identitet, til 3. part uden forudgående aftale med kunden.
Læs mere om hvordan dine persondata behandles i vores privatlivspolitik.


Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms med mindre andet er angivet.

 

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentorordning og online forløb, samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentorordning og online forløb betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende.

Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling, uanset om køber vælger at afbryde sin deltagelse. Vælger køber at afbryde sin deltagelse gives der ikke penge retur.

Mentorforløb, kurser, workshops og 1:1 mentorordning afvikles på de angivne tidspunkter.

Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Sessioner i forbindelse med individuelle mentorforløb skal være afholdt senest 12 måneder efter køb, ellers bortfalder sessionerne. Køber er selv ansvarlig for at booke sessioner indenfor de 12 måneder fra købsdatoen.

Aflyses en enkelt VIP-dag på mentorforløb, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Køber er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at have en velfungerende telefon eller internetforbindelse.

Køber er ansvarlig for at levere en funktionel e-mailadresse, hvortil kommunikation samt levering af online forløb og produkter kan leveres. Line Dobronyi Johansen tager ikke specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser.


Rettigheder

Line Dobronyi Johansen har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentorforløb, 1:1 coaching samt online forløb.

Ved køb af Line Dobronyi Johansens ydelser opnår køber brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.


Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Line Dobronyi Johansen måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentorordning, mentorforløb samt online forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Line Dobronyi Johansen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Line Dobronyi Johansen har handlet simpelt uagtsomt.

Line Dobronyi Johansens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Line Dobronyi Johansen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for kundens anvendelse af den opnåede viden.


Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

Der benyttes cookies til en række nødvendige funktionaliteter og frivillig nyhedsbrev-tilmelding. Hvis du fortsætter med at anvende hjemmesiden samtykker du til disse cookies.